Topczewo
ul. Szkolna 2
17-132 Wyszki
tel./fax: 85 7371214
więcej...
Topczewo
ul. Branska 4
17-132 Wyszki
więcej...
TOPCZEWO
BRAŃSKA 3A
17-132 Wyszki
Tel.: 85 737 12 34
więcej...
Naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych.
17-132 TOPCZEWO
ul. Bielska 2
tel.: 85 7371105
tel. kom.: 516419285
więcej...

Serdecznie witamy w naszej gminie!


Wykorzystanie środków unijnych / dofinansowanie w naszej gminie.

W tej kategorii jesteśmy chyba na ostatnim miejscu w powiecie, województwie i na pewno w Polsce. W latach 2007 - 2014 - czyli ostatniech dwóch kadencji naszego samorządu wykorzystaliśmy:
  • Liczba projektów: 1
  • Wartość dofinansowania: 180 137,47 zł
  • Wartość dofinansowania na jedną osobę: 36,83 zł - za 8 ostatnich lat

źródło: http://www.podlaskiedotacje.pl

To nie jest żart - to wynik pracy kierownictwa naszej Gminy pod przewodnictwem Wójta Gminy Wyszki Ryszarda Perkowskiego - kandydata na następną kadencję....

Czego możemy spodziewać się w po wybraniu tych kandydatów na następną kadencję ? Odpowiedź: wykorzystania środków unijnych w wysokości 4 zł na jednego mieszkańca rocznie. Jak to się ma do tego co wykorzystują gminy ościenne ? - stanowi to nawet 0,01% (1 promil) tego - co potrafią inni. Można dyskutować, polemizować, chwalić obecne władze - tylko za co ??? że niczego nie zrobiły ?. Wynagrodzenie pobrane przez naszego Wójta w tym okresie jest co najmniej dwa razy wyższe - jak wygospodarowane przez niego środki w tym okresie. Wniosek nasuwa się sam,... więcej zyskamy - jeśli więcej go nie zobaczymy na tym stołku i biada naszemu powiatowi - gdyby w jej skład wszedł nasz dotychczasowy Wójt Ryszard Perkowski. Zacytował bym wierszyk, ale jakoś nie mogę go dokończyć:
Na tapczanie siedział leń, Nic nie robił przez lat osiem. Nie chcę wiedzieć co się stanie, gdy tak będzie leżeć na tapczanie, cztery lata szybko miną, a jego długi nas zabiją.
Pomóżcie swoimi głosami przy urnach!, napiszcie sami dalsze słowa.

W chwili obecnej już nie da się odzyskać tych straconych możliwość rozwoju. Zamykanie oczu, zatykanie uszu na taki stan rzeczy w niczym nie pomoże. Średnia Powiatu Bielskiego za ostatnie cztery lata to: 578,65 zł na jednego mieszkańca a w Gminie Wyszki pod przewodnictwem Pana Ryszarda Perkowskiego to mniej niż 5 zł. Nasz Wójt startuje w obecnych wyborach do Rady Powiatu - w jakim celu? - chyba po to aby wnieść tam swoje doświadczenie i zepchnąć Powiat Bielski na same dno gospodarczego rozwoju. Trzeba faktycznie patrzeć na dotychczasowe dokonania kandydatów startujących w wyborach - aby znowu nie byli to Ci, którzy doprowadzili do tak mizernych wyników - których skutki będą odczuwalne przez wiele kolejnych lat - których nie da się już nadrobić. Uwarunkowania temu winne,... to tłumaczenie w niczym nie jest adekwatne do stanu faktycznego. Przecież własną pracą tworzymy te uwarunkowania - to przecież nasze wybory - pamiętać o tym należy oddając swój głos.
Największe miejscowości Gminy Wyszki to miejscowości - Strabla, Topczewo i Wyszki - rozwój tych dwóch pierwszych nie jest niczym zagrożony - dają sobie świetnie radę. Dlaczego? może dlatego że w nich nie przebywa Pan Perkowski - gospodarz naszego terenu. Rozwój Strabli i Topczewa zależny jest od działań gmin ościennych - które znacznie lepiej gospodarują uzyskanymi środkami unijnymi.

Zdaniem Wójta Gminy Wyszki - Bądźmy świadomymi wyborcami - i nie mogę temu zaprzeczyć. ...czy my zwykli obywatele tak naprawdę dobrze wykorzystujemy możliwości, które daje nam demokracja? - chyba nie, skoro te same władze mamy w gminie już od wielu lat. Co one robią oprócz opłacania składki emerytalno-rentowej? Tak naprawdę nic. Zwykle bardzo aktywne są osoby o skrajnych poglądach. - tu zgadzam się - każdy, kto cokolwiek zrobi lub powie jest skrajnie różny od tego kto nic nie czyni. Nie obawiajmy się zmian, będą i błędy, ale tych nie popełnia tylko ten, kto sam nic nie czyni. Obecny stan - wieloletnia stagnacja - stan błogiego spokoju - przerywany raz do roku festynem pod urzędem gminy - do niczego nie prowadzi. Często bezkrytycznie wierzymy w obietnice bez pokrycia, pomówienia, nierealne plany. Nie bierzemy pod uwagę, czym zajmował się, jak postępował, z jakiej rodziny pochodzi, jak zachowuje się w życiu codziennym - kandydat startujący w wyborach. Jednak ten system stosowaliśmy już od wielu lat i nie przyniósł on nam żadnych pożądanych rezultatów. Jesteśmy na dnie i już niżej nie da się upaść. Gdy zawodzi system - choćby był najlepszy - to jednak jest to zły system i należy go zmienić. Pośród nas nie ma ludzi bez wad, koligacje rodzinne też - tu nic nie wskórają, potrzebujemy zmiany - nowych ludzi - takich samych - jakimi i my jesteśmy. Uzyskane środki unijne w wysokości 4 zł rocznie na jednego mieszkańca z ostatnich 8 lat - to zmarnowany czas. Tyle to - do gminy wnoszą nasze dzieci zbierając makulaturę. Obawy przed zmianami które muszą nastąpić? Po tych zmarnowanych latach wszystko będzie lepsze - jeśli poparte będzie zwykłym działaniem. Samorząd gminy to nie towarzystwo wzajemnej adoracji - muszą być spory i waśnie. Praca władz gminy nie polega na klejeniu znaczków na kartkach papieru, a prowadzeniu do wzrostu gospodarczego, a z uzyskanych środków - wspieranie kultury i nauki, integracji lokalnych społeczności wokół wspólnych celów poprawiających był mieszkańców naszej gminy. Zmiany są koniecznie i tylko poprzez czynny udział w bieżących wyborach możemy to zmienić.
Zapraszam do udziału w Wyborach Samorządowych 16 listopada 2014 r.
Wykorzystano fragmenty tekstu opublikowanego w "Wieści Gminne" 3/2014 (62) autor: Ryszard Perkowski Wójt Gminy Wyszki.
Wyszki_(gmina)_location_map_665
Historia kościoła w Topczewie
bigphoto
Widok kościoła

Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ufundowali w 1433 roku Jan i Piotr Zalewscy, dziedzice Zalesia oraz Tomasz, Stanisław, Piotr, Mikołaj Topczewscy i Marcin Szołajda, dziedzice Topczewa. Pierwszym proboszczem został ks. Mikołaj. W latach 1470-1475 tę funkcję pełnił ks. Jan, a w latach 1479-1481 ks. Jakub. W 1508 r. Mikołaj Pietkowski (zm. przed 1528) dokonał kolejnego uposażenia, nadając kościołowi łąkę w Pietkowie.

Drugi drewniany kościół został zbudowany w latach 1738-1743 kosztem parafian oraz staraniem ks. Jakuba Łapińskiego, proboszcza topczewskiego (1737-1747). Dzięki ofiarności dziedzica Topczewa płk. Stanisława Bartochowskiego, h. Rola z Żelisławia (zm. po 1792), podstolego (1770-1788) i stolnika bielskiego (1788 - po 1792) w 1877 roku miała miejsce gruntowna restauracja, pod kierunkiem ks. Hipolita Minuszyca, proboszcza topczewskiego (1865-1884). Świątynia z drewna modrzewiowego przetrwała aż do poświęcenia nowego murowanego kościoła w XX wieku.

Obecny, murowany kościół został zbudowany w latach 1926-1931 za sumę 120 tysięcy złotych, dzięki ofiarności ks. Feliksa Zalewskiego (prob. 1920-1946). Kamień węgielny 13 czerwca 1927 roku położył ks. Zygmunt Łoziński (1870-1932), biskup piński (1918-1932). Poświęcenia kościoła dokonał 5 września 1931 roku ks. prał. Nikodem Tarasiewicz (1868-1955), wiceoficjał Sądu Biskupiego w Pińsku (1928-1940). W 1944 r. wycofujące się oddziały niemieckie zamierzały wysadzić w powietrze nową świątynię, ale wspomniany ks. Feliks Zalewski i jego wikariusz (1938-1947) ks. Adolf Kozłowski (1907-1974) zdołali obronić kościół przed zaminowaniem. W 1955 roku założono po raz pierwszy instalację elektryczną. W 1973 roku wokół świątyni wykonano kamienne mury oporowe, staraniem ks. kan. Hieronima Jaworowskiego, (1925-2001), ówczesnego proboszcza (1968-1995). Pod jego kierunkiem w 1983 roku dach kościoła pokryto blachą miedzianą oraz odnowiono polichromię. Staraniem ks. kan. Tadeusza Kocuka w 1998 roku zbudowano nowe schody z ulicy na plac przykościelny.

Warto jeszcze zaznaczyć, że w bocznej kaplicy topczewskiej świątyni znajduje się cudami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie "potopu szwedzkiego" (1650-1658) został on pocięty na 76 części i wyrzucony na śmietnisko. Dzięki niezwykłej jasności, która promieniowała w ciemne noce, został odnaleziony przez wiernych, odrestaurowany i umieszczony ponownie w ołtarzu. O niektórych cudach w Topczewie wspomina Jasnogórska księga cudów (10.01.1717).

Obok kościoła stoi murowana plebania, zbudowana w 1905 roku rozbudowana w 1973 roku przez ks. kan. Hieronima Jaworowskiego, a także dom parafialny zbudowany przez niego w 1988 roku.

Oprac. ks. Zbigniew Rostkowski

step one
System CMS
step two
Przejdź na stronę logowania do panetu administracyjnego.
step three
Przejdź i zaloguj się na nasze konto FTP w celu wgrania materiału.